Τρίτη, 6 Μαΐου 2008

4o Φύλλο Εργασίας
«Ανθρωπος και φυσικό περιβάλλον»


1. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η σύγχρονη κοινωνία αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου οικολογική κρίση, καθώς η παγκοσμιότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων απειλεί πλέον ολόκληρο τον πλανήτη. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος έχουν διαμορφωθεί 2 τάσεις : της «ρηχής» και της «βαθιάς» οικολογίας. Χωριστείτε σε 2 υποομάδες και, αφού αντλήσετε και επεξεργαστείτε ψηφιακό υλικό από την προτεινόμενη δικτυογραφία ή αλλού, οργανώστε έναν τρίλεπτο αγώνα αντιλογίας παρουσιάζοντας τις απόψεις και τα επιχειρήματα των 2 αυτών τάσεων.

2. α) Ο άνθρωπος, κατά την άποψή σας, πρέπει να είναι «ιδιοκτήτης» της φύσης ή απλά ένα μέρος της;

β) Συμφωνείτε με την άποψη ότι πρέπει να θεωρείται βανδαλισμός και κάθε βαναυσότητα απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και όχι μόνο απέναντι στα ανθρώπινα δημιουργήματα;

γ) Θεωρείτε προϋπόθεση της οικολογι­κής ηθικής την αμφισβήτηση του αν­θρωποκεντρικού κοσμοειδώλου και γι­ατί;

δ) Ποιοι ηθικοί περιορισμοί επιβάλλο­νται στους ανθρώπους από τη συνειδη­τοποίηση του γεγονότος ότι οι ίδιοι δεν αποτελούν παρά ένα μικρό τμήμα της βιόσφαιρας, που περιλαμβάνει επιπλέ­ον μη ανθρώπινα όντα;

4. α) Έστω ότι είστε οπαδός της “ρηχής” οικολογίας. Ποια είναι η θέση σας στο πρόβλημα των δικαιωμάτων των ζώων;

β) Αναζητήστε το περιεχόμενο του όρου «οικολογικός φεμινισμός» και απαντήστε επιχειρηματολογώντας αν και κατά πόσο μια οικο-φεμινίστρια πρέπει να συμμετέχει σε βίαιες ενέργειες για την προστασία του περι­βάλλοντος;

5. α) Ένα παλιό οικολογικό σύνθημα λέει: “Τη γη δεν την κληρονομήσαμε από τους πατεράδες μας, τη δανειστήκαμε από τα παιδιά μας”. Ποιες ανησυχίες σχετικά με το περιβάλλον προβάλλει το σύνθημα αυτό;

β) Ένας ορισμός που έχει προταθεί από οικολόγους για το τι είναι “σκουπίδι”, είναι ο παρακάτω: "Σκουπίδι είναι κάτι που βρίσκεται σε λάθος θέση”. Σχολιά­στε τον, αφού πρώτα συμβουλευτείτε τους νόμους της οικολογίας του Μπάρυ Κόμονερ στο απόσπασμα που περιέχεται στο εγχειρίδιο του μαθητή..

Δεν υπάρχουν σχόλια: