Παρασκευή, 9 Μαΐου 2008

3ο Φύλλο εργασίας

3ο φύλλο εργασίας
Ο πολυπολιτισμός και διαπολιτισμός μέσα από την εκπαίδευση


Ζούμε στην εποχή πλέον που όλος ο πλανήτης τείνει σταδιακά να αποτελέσει μια μεγάλη πολυπολιτισμική κοινωνία. Στο πλαίσιο του Σχεδίου Εθνικής Δράσης της χώρας μας, η προώθηση του Διαπολιτισμικού διαλόγου συνδέεται με ένα τομέα βασικής σημασίας, αυτόν της εκπαίδευσης τόσο της επίσημης όσο και της ανεπίσημης, σε όλα τα επίπεδα.

Ως εκπαιδευτικοί ενός σχολείου ή μιας ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας, προσπαθήσετε να σχεδιάσετε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου 2008 , συγκεκριμένες διδακτικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες που θα αναλαμβάνατε για την προώθηση των αρχών της ειρηνικής συμβίωσης των ατόμων στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Τα στοιχεία που θα συγκεντρώσετε μπορείτε να τα οργανώσετε στη συνέχεια ως ένα project , το οποίο θα αναρτήσετε στο ιστολόγιο σας
Αφού αντλήσετε υλικό από την προτεινόμενη δικτυογραφία, προβληματιστείτε σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στην υλοποίηση των δράσεων του Διαπολιτισμικού Διαλόγου οι φορείς της εκπαίδευσης τόσο μεταξύ τους όσο και σε συνεργασία με ανάλογους φορείς του εξωτερικού.

Πιο συγκεκριμένα μπορείτε να προσπαθήσετε να απαντήσετε και στα ακόλουθα ερωτήματα :
α) Πιστεύετε πως δράσεις όπως Το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου 2008 μπορεί να συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της κατανόησης, της ανεκτικότητας της αλληλεγγύης και της συνείδησης του κοινού πεπρωμένου των πολιτών κάθε πολιτισμικής προέλευσης;

β) Με ποιους άξονες θα σχεδιάζατε τις παρεμβάσεις και τις πρωτοβουλίες που θα αναλαμβάνατε;

γ) Ποια οφέλη πιστεύετε πως αποκομίζουν τα παιδιά που φοιτούν σε πολυπολιτισμικά σχολεία;

δ) Με ποιους συγκεκριμένους τρόπους πιστεύετε πως η γνώση της ιστορίας μπορεί να βοηθήσει να αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος και να αντιληφθούν τον όρο «ιστορικό ον» σε σχέση με τον πολιτισμό;

ε) Σε ποιο βαθμό μπορούν τα σχολικά μαθήματα -και ποια-να θέσουν έναν ευρύτερο προβληματισμό και να οδηγήσουν σε άρση των προκαταλήψεων και των εθνικιστικών στερεοτύπων;

στ) Ο χώρος της εκπαίδευσης έχει τη δυνατότητα και σε ποιο βαθμό να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας οικουμενικής πολυπολιτισμικής αντίληψης;

ζ) Ποιο είναι το κοινό πολιτισμικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα μπορέσει να θεμελιωθεί η μελλοντική πολυπολιτισμική κοινωνία;

η)Οι μαθητές οφείλουν να αντιλαμβάνονται τον πολιτισμό ως ένα κλειστό απομονωμένο σύστημα ή ως μια δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης που οδηγούν σε μεταμορφώσεις και εξελίξεις;

θ) Μπορεί και σε ποιο βαθμό να επηρεάσει η πολυπολιτισμικότητα τη λειτουργία και το πρόγραμμα σπουδών της εκπαίδευσης;

Δεν υπάρχουν σχόλια: