Σάββατο, 19 Απριλίου 2008

1ο Φύλλο Εργασίας

1ο Φύλλο Εργασίας

Περί αξιολόγησης των πολιτισμών


1. Στο πλαίσιο της ομάδας σας επιλέξτε 5-6 διαφορετικούς πολιτισμούς (δεν είναι απαραίτητο να προέρχονται από την ίδια εποχή και γεωγραφικό χώρο).

2. Αναζητήστε στο διαδίκτυο και στο υπάρχον υλικό του ιστολογίου αντιπροσωπευτικά στοιχεία αυτών των πολιτισμών (αντικείμενα καθημερινής χρήσης, έργα τέχνης, έθιμα κλπ.) και αποθηκεύστε τα στον φάκελο της ομάδας σας. Θα ήταν χρήσιμο να επιλέξετε κοινά στοιχεία (πχ. αγγεία, ενδυμασία, μουσική, θρησκευτική τέχνη, οικολογική συμπεριφορά, γλώσσα) για τους επιλεγμένους πολιτισμούς.

3. Ερώτημα: Ποιος πολιτισμός είναι ανώτερος έναντι των άλλων; Συζητήστε τη διαβάθμισή τους. Στην περίπτωση αυτή, με ποια κριτήρια αποτιμήσατε την αξία των πολιτισμών; Αν πάλι δυσκολεύεστε, ποια προβλήματα-ενστάσεις προκλήθηκαν κατά τη συζήτηση;

4. Καταγράψτε σχηματικά σε Word ή Power Point τις θέσεις σας. Μπορείτε να εμπλουτίσετε την παρουσίαση της απάντησής σας με όποιον τρόπο θέλετε (λχ. εικόνες, ήχοι, σχήματα, animation).

5. Σχετικά ερωτήματα:

α) Είναι σημαντικοί όλοι οι λαοί ή υπάρχουν κατώτεροι και ανώτεροι, βάρβαροι και πολιτισμένοι, αναπτυγμένοι και υπανάπτυκτοι; Αιτιολογήστε τις απόψεις σας και εξηγήστε γιατί κατά εποχές δόθηκαν αυτοί οι χαρακτηρισμοί; (αναφερθείτε σε ιστορικά παραδείγματα).

β) Είναι θεμιτό (political correct) να συγκρίνουμε διαφορετικούς πολιτισμούς; Βάσει ποιων κριτηρίων θα τους συγκρίνατε; Αλλάζοντας οπτική, σκεφτείτε διαφορετικά κριτήρια· στην περίπτωση αυτή πόσο αλλάζει η αποτίμησή τους;

γ) Είναι δυνατόν να κατανοήσουμε ξένους πολιτισμούς, όντας οι ίδιοι φορείς ενός διαφορετικού πολιτισμικού πλαισίου;

δ) Οι πολιτισμοί είναι συμβατοί ή ασύμβατοι μεταξύ τους; Για παράδειγμα, πώς μπορεί κανείς να συγκρίνει τον πολιτισμό ενός νησιού στον ειρηνικό ωκεανό με έναν αιγαιοπελαγίτικο;

ε) Μπορείτε να καταλήξετε σε κάποια βασικά οικουμενικά κριτήρια αξιολόγησης (ηθικά, αισθητικά ή άλλα.); Πού εντοπίζετε τη δυσκολία;

στ) Η αδυναμία σύγκρισης διαφορετικών ιδεών μήπως ενέχει τον κίνδυνο ενός ακραίου πολιτισμικού σχετικισμού;

ζ) Θεωρείτε ότι: α) η Αφροδίτη της Μήλου είναι καλύτερο έργο τέχνης από ένα αφρικανικό ξόανο; β) η Πολιτεία του Πλάτωνα είναι ανώτερο έργο από έναν ινδιάνικο μύθο; γ) είναι απαράδεκτο να υπάρχουν κοινωνίες που λιθοβολούν τη γυναίκα που μοιχεύει; Προσπαθήστε να επιχειρηματολογήσετε.

η) Πώς εξηγείτε ότι σήμερα κάποια έργα τέχνης ξεπερνούν την εποχή τους και αποχτούν οικουμενική αναγνώριση;

θ) Υπάρχουν οικουμενικές αξίες ή κανόνες που διαπνέουν όλους τους πολιτισμούς;

ι) Μπορείτε να υποθέσετε σε ποιους προκάλεσε αρνητικά σχόλια ο πίνακας του Ρενουάρ και γιατί; Αναζητήστε παραδείγματα αντιδράσεων σε άλλα καλλιτεχνικά έργα.

ια) Ο εκάστοτε πολιτισμός (λχ. ο νεοελληνικός) είναι ομοιόμορφος ή ενέχει ποικίλα και συχνά αντιφατικά στοιχεία;

Δεν υπάρχουν σχόλια: