Σάββατο, 19 Απριλίου 2008

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 • Berlin, I. (2000), Οι ρίζες του ρομαντισμού. Αθήνα: Scripta.
 • Elias, N. (1997), Η διαδικασία του πολιτισμού. Μια ιστορία της κοινωνικής συμπεριφοράς, Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
 • Kymlicka, W. (2005), Η πολιτική φιλοσοφία στη σύγχρονη εποχή. Αθήνα: Πόλις.
 • Taylor, Ch. (1997), Πολυπολιτισμικότητα. Αθήνα: Πόλις.
 • Williams, R. (1994), Κουλτούρα και Ιστορία. Αθήνα: Γνώση.
 • Windelband, W. & Heimsoeth, H. (1991), Εγχειρίδιο Ιστορίας της φιλοσοφίας. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.
 • Wittgenstein, L. (2000), Πολιτισμός και αξίες. Αθήνα: Α. Καρδαμίτσας.
 • Βιρβιδάκης, Σ. & συν. (2007), Αρχές Φιλοσοφίας Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου, Θεωρητική Κατεύθυνση (Βιβλίο του μαθητή και του καθηγητή). Αθήνα: ΥΠΕΠΘ-ΟΕΔΒ.
 • Γεωργόπουλος, Α. (2002), Περιβαλλοντική Ηθική. Αθήνα: Gutenberg.
 • Δελής. Ι. κ.ά. (1992), Άνθρωπος και Φύση. Αθήνα: Διεθνές Κέντρο Φιλοσοφίας.
 • Καραγεωργάκης, Στ. (2005), «Περιβαλλοντική ηθική» στο περ. Cogito 3. Αθήνα: Νεφέλη.
 • Παιονίδης, Φ. (2007), Υπέρ του δέοντος. Αθήνα: Εκκρεμές.
 • Πασχαλίδης, Γ. (1999), «Εισαγωγή στην έννοια του πολιτισμού» στο Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό. Πάτρα: ΕΑΠ.
 • Φίλιας, Β. (2000), Κοινωνιολογία του Πολιτισμού: Βασικές Οροθετήσεις και κατευθύνσεις. 1ος τόμος. Αθήνα: Παπαζήσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: